Нүүр

“Экономиксийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?”

Улсын XV олимпиадын удирдамж

Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр их, дээд сургуульд суралцдаг I түвшний оюутнуудын экономиксийн мэдлэг чадвар, авхаалж самбааг сорих, мэдээлэл солилцох, экономиксийг үргэлжлүүлэн судлах сонирхлыг дэмжихэд оршино.
Дэлгэрэнгүй үзэх...

Stagfhfgfgfghw

Wejkbhjk hb jhb jhbrning
Find Out How To Get Involved

Inkj kjn kjn kjn kjn jkamet.
Read More
1. Хөдөө аж ахуйн их сургууль
2. Монгол Улсын их сургууль-Бизнесийн сургууль
3. Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль
4. Мандах Бүртгэл их сургууль
5. Сан их сургууль
6. Этүгэн их сургууль
7. Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
8. Сэрүүлэг их сургууль